Договір публічної оферти

Загальні положення
1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією «karnavalZT», далі за текстом - «Виконавець», укласти Договір на надання послуг прокату карнавальних костюмів та аксесуарів дистанційним способом, тобто через сайт-каталог, далі по тексту - «Договір», і розміщується Публічна оферта (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Виконавця «http://karnaval.v.zt.ua/oferta.html» (далі - «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Клієнтом пропозиції Виконавця (акцептом) укласти електронний договір на оренду товарів вважається факт оплати Клієнтом замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця.

Поняття та визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Товар» - костюми, аксесуари, елементи костюмів;
* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію» засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* «Виконавець» - компанія, яка надає послугу прокату товарів, представлених на Інтернет-сайті.
* «Клієнт» - фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Клієнтом при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору
3.1. Виконавець зобов'язується передати Клієнту на визначений термін у користування Товар, а Клієнт зобов'язується оплатити, прийняти та повернути Товар на умовах даного Договору у визначений термін.
Цей Договір регулює послуги оренди товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Клієнтом товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Клієнтом замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Клієнтом замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- отримання товару шляхом самовивезення та самоповернення Клієнтом на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення
4.1. Клієнт має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості, не більшій за наявність.
4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Клієнта до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.4. При відсутності товару Клієнт має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення
5.1. Оплата здійснюється до отримання товару на складі за на розрахунковий рахунок в гривнях.
5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення
6.1. Доставка товарів, оренда яких оплачена в Інтернет-магазині, здійснюється Клієнтом шляхом самовивезення зі складу Виконавця.
6.2. Разом із замовленням Клієнту надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:
7.1. Виконавець має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Клієнтом умов цього договору.
7.2. Клієнт зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
- не порушувати правил користування товаром, вказані на сайті, і вчасно його повернути на умовах цього договору.
7.3. Клієнт має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Виконавець не несе відповідальності за:
- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
- за зміст і правдивість інформації, наданої Клієнтом при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та отримання товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Клієнтом за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Клієнтом своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Клієнт, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті http://karnaval.v.zt.ua
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу представлення доступних для прокату товарів через Інтернет.
9.3. Клієнт несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Клієнт надає Виконавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Клієнтом оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Клієнта з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Клієнта є безкоштовним.
9.7. Інформація, яку надає Клієнт, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Клієнта виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Клієнтову, отримання товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.

Порядок повернення товару
10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.
10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Клієнта.
10.3. При поверненні Клієнтом товару у належному стані Виконавець повертає йому заставу, залишену при отриманні товару, у повному обсязі. У разі пошкодження товару застава повертається після оплати Клієнтом визначеної суми відшкодовування, що залежить від ступеня пошкодження товару.

Термін дії договору
11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного отримання товару, шляхом повернення грошових коштів.
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Житомир
(0412) 466 153, (073 / 067) 587 27 33 viber, telegram, whatsapp
Бронювання
Зустріч на складі костюмів у будь-який час - за попередньою домовленістю.
Телефонуйте!Пишіть!
Знижки при ранній оплаті!
Запросіть Міньона
на будь-яке свято
Запросіть Міньона на будь-яке свято
Житомир
вул. Київська, 50

(навпроти ЦУМа, вхід з двору)
Зустріч на складі костюмів в будь-який час - за попередньою домовленістю. Телефонуйте!

(0412) 466 153, (073 / 067) 587 27 33
viber, telegram, whatsapp
Бронювання


© 2014-2022 Прокат карнавальних костюмів в Житомирі.
Купити маскарадний костюм в Житомирі.
Всі права захищені.